6e staatshervorming – overdracht van bevoegdheden aan het Gewest: tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap (THAB)

26 november 2020

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap (THAB) is een maandelijkse interventie die wordt betaald aan mensen ouder dan 65 jaar die hun onafhankelijkheid verliezen en wiens financiële middelen beperkt zijn. De THAB is bedoeld voor alle personen die in Brussel gedomicilieerd zijn, ongeacht hun nationaliteit.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de handicap: hoe meer de handicap gevolgen heeft in termen van verlies van zelfstandigheid, hoe hoger het bedrag zal zijn. Er zijn 5 categorieën, die elk betrekking hebben op maximaal 5 schaalbedragen. Het bedrag is ook afhankelijk van de middelen van de begunstigde en de persoon met wie hij of zij een huishouden vormt.

De aanvraagprocedure kan worden ingevoerd door onder andere onderlinge verzekeringsmaatschappijen, AZW’s, verpleeghuizen en mantelzorgers.

Er zij op gewezen dat de APA in Brussel 7.097 begunstigden heeft, en ongeveer 4.000 mensen die er recht op hebben maar er geen beroep op doen.

Meer info, via de iriscare website.

 

 

 

 

 

Terug naar al ons nieuws