Wie zijn wij?

Zoom Seniors is een project dat in februari 2017 van start ging. Het wordt gefinancierd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

De doelstelling van het project is om bejaarden met een beperkte autonomie zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Het project steunt op een territoriale benadering van de hulp- en zorgverlening, waarbij de wijk in het hele proces centraal staat. Momenteel zijn wij actief in het zuid van Brussel.

 

De doelstellingen van Zoom Seniors zijn:

Enerzijds,

  • dat mensen met verlies van autonomie tijdig geïdentificeerd worden, 
  • dat ze een plek in de buurt hebben waar ze zich kunnen informeren,
  • dat ze kunnen worden vergezeld om hun vragen te verduidelijken en dat ze de zekerheid hebben dat hun zorgvraag multidisciplinair zal aangepakt worden rekening houdend met de mantelzorgers, 
  • dat ze kunnen  bidragen aan het verbeteren van de leefomgeving van de buurt

Anderzijds,

  • dat de uitwisselingen binnen de netwerken (professioneel of niet; gezondheid of sociaal)  geïntensiveerd worden.

 

 

ZoomSeniors in afbeeldingen