ZoomSeniors

Wie zijn wij?

Zoom Senior is een project met als doel de thuiszorg voor ouderen te bevorderen, zolang zij dat willen. Het begon in februari 2017 en wordt gefinancierd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Meer te weten komen

Ons laatste nieuws

6e staatshervorming – overdracht van bevoegdheden aan het Gewest: tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap (THAB)

26 november 2020

Er zij op gewezen dat de APA in Brussel 7.097 begunstigden heeft, en ongeveer 4.000 mensen die er recht op hebben maar er geen beroep op doen.

Meer te weten komen

COVID-premietoeslag voor personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

15 oktober 2020

De federale regering verleent tijdelijke aanvullende sociale bijstand...

Meer te weten komen

Virus, opsluiting en de gevoelens van onze senioren

28 augustus 2020

Enkele observaties uit het noorden.

Meer te weten komen

Zomervakantie

24 juli 2020

We zullen afwezig zijn.

Meer te weten komen

De stad op 20, 15, 10, 5 minuten; De stad van de nabijheid!

8 juli 2020

Het herontdekken van de nabijheid, de buurt en de middelen die veel mensen vaak negeren.

Meer te weten komen

Verzorgersgetuigenissen! Naar uw vragenlijsten

7 juli 2020

De vzw Aidants Proches verzamelt de getuigenissen van de ervaringen van de zorgverleners

Meer te weten komen

Nationale dag van de “mantelzorgers”!

22 juni 2020

Zoals elk jaar is 21 juni de dag van de "mantelzorgers".

Meer te weten komen

Thuis laten wonen – COVID 19

11 juni 2020

"Onze senioren worden tegen toekomstige pandemieën beter beschermd, als ze dankzij lokale, familie- of buurtsolidariteit thuis ouder worden."

Meer te weten komen

Wijk benadering – het wordt sterker op Brussel (stad) !

9 juni 2020

Philippe Close, Burgemeester, en Karine Lalieux, OCMW Voorzitster, bevestigen de reorganisatie, namelijk buurtgericht van de seniorpolitiek van Brussel Stad.

Meer te weten komen

“Voortschrijdende gedachten” van een culturele acteur

2 juni 2020

We moeten immers zoeken naar perspectieven voor een wereld waarin we ons anders zullen bewegen.

Meer te weten komen

Stedelijke heroplevingsplan

26 mei 2020

In een carte blanche (Le Soir - 28/04) pleiten Eric Corijn en Benoît Moritz voor het "intensifiëren van de lokale planning".

Meer te weten komen

Digitale oplossing voor vergaderingen

15 mei 2020

We hebben nu een volledig versleutelde videoconferentie-oplossing.

Meer te weten komen

Verhuis naar Stalingrad!

14 mei 2020

We verhuizen onze kantoren naar het hart van onze drie wijken.

Meer te weten komen

1 mei, door de buurt

5 mei 2020

Op 1 mei worden traditioneel meiklokjes aangeboden als "geluksbrenger" omdat het rond deze datum bloeit.

Meer te weten komen

Creatie van facebookpagina’s

25 maart 2020

Het doel van onze pagina's is om te dienen als hulpmiddel om buurtinformatie voor senioren te concentreren.

Meer te weten komen

Website launching!

18 maart 2020

In het lente van 2020, in samenwerking met het SAM Network, lancering van de Zoom Seniors website!

Meer te weten komen