ZoomSeniors

Contact

Rue Roger Van der Weyden 10, Bruxelles 1000
Toegangskaart

Wie zijn wij?

Zoom Senior is een project met als doel de thuiszorg voor ouderen te bevorderen, zolang zij dat willen. Het begon in februari 2017 en wordt gefinancierd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Meer te weten komen

Ons laatste nieuws

6e staatshervorming – overdracht van bevoegdheden aan het Gewest: tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap (THAB)

26 november 2020

Er zij op gewezen dat de APA in Brussel 7.097 begunstigden heeft, en ongeveer 4.000 mensen die er recht op hebben maar er geen beroep op doen.

Meer te weten komen

COVID-premietoeslag voor personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

15 oktober 2020

De federale regering verleent tijdelijke aanvullende sociale bijstand...

Meer te weten komen

Virus, opsluiting en de gevoelens van onze senioren

28 augustus 2020

Enkele observaties uit het noorden.

Meer te weten komen
Al ons nieuws